Administracija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui l. e. direktorės pareigas
Virginija Tupikaitė – Jasutienė
II vadybinė kategoriją.
Matematikos vyresnioji mokytoja
el. paštas: sodudirektore@kli.lt; virginija.tup@gmail.com
tel. 8-443-20328


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laima Vaičiūnienė
III vadybinė kategorija
Matematikos mokytoja metodininkė
el. paštas: laimapav@gmail.com
tel. 8-443-74946


Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam (papildomam) ugdymui
Jūratė Terasienė

III vadybinė kategorija
Muzikos mokytoja metodininkė
el. paštas: terasiene@gmail.com
tel. 8-443-20328


Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Ona Juodpusienė
el. paštas: onajuodpusiene@gmail.com
tel. 8-443-74946