Administracija

Laikinai einanti direktoriaus pareigas
Šarūnė Dargienė
el. paštas sodudirektorius@kli.lt
tel. +370 443 20 325