Muziejus

Mokyklos istorijos kampelis

Atrodo,
Laikas stovi
Lyg sena graži bažnyčia,
Kurioj tu vienas
Su savim kalbi
Apie pavasarius, gėlėtas vasaras
Ir rudenio brandos meldi…
                                     D. Jaugienė, lietuvių k. mokytoja metodininkė


Mokykla – neatsiejama jauno žmogaus gyvenimo dalis. Ji – žinių šaltinis, antri namai, su kuria kartu išgyvename viską, gėrį ir blogį, džiaugsmą ir skausmą, nusivylimą ir pergalę. Mokyklos istorijos faktai buvo užrašomi ne vienerius metus. Mokyklos istorijos su muziejaus eksponatais puoselėjama viltis ir tikėjimas, kad mokyklos tradicijos, sušildytos širdies šiluma, plėsis ir klestės, kiekvienam teikdamos pasididžiavimą ir stiprybę. Šio viso darbo iniciatoriais buvo mokytojai ir mokiniai, kurie sukaupė nemažai vertingos medžiagos, kurią paliko mokykloje ateities kartoms. Pirmasis mokyklos  muziejaus įkūrėjas –  istorijos mokytojas L. Tuomenas.
Mokyklos istorijos muziejuje eksponuojama:

  • stendai, skirti supažindinti su mokyklos raida;
  • vadovų, pedagogų kolektyvo, geriausių mokinių, abiturientų laidų nuotraukos;
  • įvairi mokyklos  dokumentinė, iliustracinė ir kita medžiaga apie mokyklos istoriją;
  • buvusių ir esamų mokinių kūrybiniai darbai, laimėti prizai ir apdovanojimai;
  • mokyklą aplankiusių svečių dovanos;
 • etnografiniai buities reikmenys.