Metodinės taryba

Metodinės tarybos nariai:

  1. Laima Mazilinienė – metodinės grupės, klasių vadovų pirmininkė, matematikos mokytoja;
  2. Daiva Poškuvienė – ekonomikos ir verslumo, fizinio ugdymo, žmogaus saugos mokytoja;
  3. Lina Pučkorienė – anglų kalbos mokytoja.