Sveikatos priežiūros specialistas

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigomis, vykdo mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą. Suteikia paslaugas visiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija.

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:

  • vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;
  • ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
  • vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją mokykloje;
  • organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą mokykloje.

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje poveikio sritys:

  • sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;
  • fizinio aktyvumo skatinimas;
  • sveikos aplinkos kūrimas;
  • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija;
  • rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija;
  • psichikos sveikatos stiprinimas;
  • užkrečiamųjų ligų prevencija;
  • ėduonies profilaktika ir burnos higiena.

Mokykloje dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vitalija Pocienė
1.15 kab. (I aukštas)
El. paštas – vitalija.pociene@mazeikiuvsb.lt


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės V. Pocienės darbo grafikas 2022 m.

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis 14.45–16.45
Ketvirtadienis
Penktadienis 8.00–14.45 12.00–12.45

Naudingos nuorodos moksleiviams ir jaunimui, mokinių tėveliams: