Sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos mokykloje:

  • Konsultacijų sveikos gyvensenos, ligų profilaktikos klausimais teikimas mokiniams, mokinių tėvams ir mokyklos darbuotojams bei metodinės ir informacinės medžiagos vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
  • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (sveikatos ugdymo užsiėmimai, renginiai, stendiniai ir el. pranešimai) ugdymo įstaigos bendruomenei;
  • pagalba vaikams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
  • dalyvavimas organizuojant vaikų maitinimo priežiūrą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
  • ugdymo įstaigos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
  • pasiūlymų ugdymo įstaigos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją ugdymo įstaigoje, teikimas;
  • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
  • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
  • informacijos apie kasmetinius vaikų sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus pateikimas ugdymo įstaigos bendruomenei bei kitoms institucijoms;
  • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl vaikų sveikatos pateikimas auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra ugdymo įstaigoje;
  • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas;
  • dalyvavimas ugdymo įstaigos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose vaikų psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
  • pagalba organizuojant vaikų imunoprofilaktiką;
  • informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą ugdymo įstaigoje;
  • visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas ugdymo įstaigoje;
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Mokykloje dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vitalija Pocienė
1.15 kab. (I aukštas)
El. paštas – vitalijapo@gmail.com


Karantino metu visuomenės sveikatos priežiūros specialistė dirba nuotoliniu būdu, susisiekti galite el. paštu arba rašykite ir siųskite TAMO žinutę sveikatos specialistui.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Vitalijos Pocienės darbo grafikas 2020 m.

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis 14.45–16.45
Ketvirtadienis
Penktadienis 8.00–14.45 12.00–12.45

Pirmadienį, antradienį ir ketvirtadienį sveikatos priežiūros specialistė dirba kitose mokyklose.

Sveikatos kabinete yra pirmos pagalbos vaistinėlė, kuria naudotis prireikus gali visi pedagogai ir darbuotojai. Visi pedagogai yra išklausę pirmos pagalbos kursus, esant reikalui gali mokiniams suteikti pirmąją pagalbą. Sveikatos kabineto raktą, esant reikalui galima pasiimti pas budinčiąją. Taip pat pirmos pagalbos vaistinėlės yra sporto salėje ir technologijų kabinetuose.

Metinis veiklos planas

SVEIKATA

Skiltyje SVEIKATA  rasite naudingą informaciją apie žmogaus sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, ligų profilaktiką.

Kviečiame dažnai užsukti į skiltį ir paskaityti rekomendacijas ir pranešimus apie:

Sveika mityba

Žalingi įpročiai

Užkrečiamos ligos

Traumos

Psichinė sveikata

Aplinkos sveikata

Fizinis aktyvumas

Antibiotikų vartojimo taisyklės

Informacija apie sveikatą ir naudingos nuorodos

Programėlė, padedanti suvaldyti nerimą:

Programėlę galima parsisiųsti čia:

App Store.

https://itunes.apple.com/us/app/ramu/id1463319121?ls=1&mt=8

Google Play.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nerimoklinika.ramu

Interneto svetainė, ieškantiems motyvacijos žengti pirmą žingsnį ir mesti rūkyti, bei norintiems daugiau sužinoti apie tabako ir elektroninių cigarečių daromą žalą sveikatai  http://nerukysiu.lt/