Sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos priežiūros specialistės veiklos tikslas – vykdyti sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, kurios padėtų mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą.

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:

  • Vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną,
  • Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius,
  • Vykdyti mokinių sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją mokykloje.

Visuomenės sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma vadovaujantis „Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu“, patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 21d. įsakymu Nr. V-966/V-672. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė renka ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatą ir sergamumą, konsultuoja mokinius, mokytojus, mokyklos darbuotojus sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos klausimais, suteikia pirmą pagalbą ligų ar traumų atveju, tikrina mokinių asmens higieną, prižiūri mokinių maitinimą, organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemones mokykloje. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė darbe vadovaujasi Mažeikių rajono savivaldybės sveikatos biuro mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybės aprašymu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. vasario 21d. įsakymu Nr. V-42.

Mokykloje dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vitalija Pocienė
1.15 kab. (I aukštas)
El. paštas – vitalijapo@gmail.com


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Vitalijos Pocienės darbo grafikas 2017 – 2018 m. m.

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis 12.30 – 15.00
Penktadienis   8.00 – 14.36 12.00 – 12.30

Pirmadienį, antradienį ir trečiadienį sveikatos priežiūros specialistė dirba kitose mokyklose.

Sveikatos kabinete yra pirmos pagalbos vaistinėlė, kuria naudotis, esant reikalui gali visi pedagogai ir darbuotojai. Visi pedagogai yra išklausę pirmos pagalbos kursus, esant reikalui gali mokiniams suteikti pirmą pagalbą. Sveikatos kabineto raktą, esant reikalui galima pasiimti pas budinčiąją. Taip pat pirmos pagalbos vaistinėlės yra sporto salėje ir technologijų kabinetuose.