Darbo grupė

Vaiko gerovės komisija
Komisijos pirmininkė – mokytoja Ona Kesminienė
Komisijos sekretorė – mokytoja Laima Mazilinienė
Komisijos nariai:
1. Virginija Tupikaitė – Jasutienė – mokytoja
2. Vitalija Pocienė – sveikatos priežiūros specialistė
3. Lina Pučkorienė – socialinė pedagogė
4. Lina Bubelienė – psichologo asistentė
5. Alma Tiškutė – specialioji pedagogė

Vaiko gerovės komisijos posėdžių grafikas 2021 m. 

Posėdžio Nr.
   Posėdžio data Posėdžio laikas Posėdžio vieta
1. 2021 m. sausio 20 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
2. 2021 m. vasario 10 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
3. 2021 m. kovo 17 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
4. 2021 m. balandžio 21 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
5. 2021 m. gegužės 12 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
6. 2021 m. birželio 16 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
7. 2021 m. rugpjūčio 30 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
8. 2021 m. rugsėjo 29 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
9. 2021 m. spalio 20 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
10. 2021 m. lapkričio 17 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
11. 2021 m. gruodžio 15 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys

Patvirtinta Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu.


MKV įsivertinimo grupė

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė kasmet aptaria ir sudaro iliustracijas, apklausų anketas, analizuoja anketų duomenis, juos apdoroja ir pateikia išvadas, rekomendacijas.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės narių sąrašas 2020 – 2021 m. m.