Darbo grupė

Vaiko gerovės komisija
Komisijos pirmininkė – mokytoja Ilona Stonkienė
Komisijos sekretorė – mokytoja Daiva Brazauskienė
Komisijos nariai:
1. Šarūnė Dargienė – direktorė
2. Vitalija Pocienė – sveikatos priežiūros specialistė
3. Lina Pučkorienė – socialinė pedagogė
4. Lina Bubelienė – psichologo asistentė
5. Alma Tiškutė-Dovliaš – specialioji pedagogė

Vaiko gerovės komisijos posėdžių grafikas 2022 m. 

Posėdžio Nr.
   Posėdžio data Posėdžio laikas Posėdžio vieta
1. 2022 m. sausio 19 d. 14.45 val. Mokyklos skaitykla
2. 2022 m. vasario 23 d. 14.45 val. Mokyklos skaitykla
3. 2022 m. kovo 16 d. 14.45 val. Mokyklos skaitykla
4. 2022 m. balandžio 13 d. 14.45 val. Mokyklos skaitykla
5. 2022 m. gegužės 18 d. 14.45 val. Mokyklos skaitykla
6. 2022 m. birželio 8 d. 14.45 val. Mokyklos skaitykla
7. 2022 m. birželio 29 d. 14.45 val.  Mokyklos skaitykla 
8. 2022 m. rugpjūčio 31 d. 14.45 val. Mokyklos skaitykla
9. 2022 m. rugsėjo 28 d. 14.45 val. Mokyklos skaitykla
10. 2022 m. spalio 19 d. 14.45 val. Mokyklos skaitykla
11. 2022 m. lapkričio 16 d. 14.45 val. Mokyklos skaitykla
12. 2022 m. gruodžio 14 d. 14.45 val. Mokyklos skaitykla

Patvirtinta Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu.


MKV įsivertinimo grupė

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė kasmet aptaria ir sudaro iliustracijas, apklausų anketas, analizuoja anketų duomenis, juos apdoroja ir pateikia išvadas, rekomendacijas.

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės narių sąrašas 
Jurgita Montrimienė pirmininkė, informacinių technologijų mokytoja 
Janina Pukelienė – rusų kalbos mokytoja
Ilona Stripeikytė – fizikos, matematikos mokytoja