Darbo grupė

Vaiko gerovės komisija
Komisijos pirmininkė – mokytoja Ona Kesminienė
Komisijos sekretorė – mokytoja Stefanija Jonauskienė
Komisijos nariai:
1. Virginija Tupikaitė – Jasutienė – l. e. p. direktorė
2. Vitalija Pocienė – sveikatos priežiūros specialistė
3. Audrė Kristinaitytė – Mamedova – socialinė pedagogė
4. Lina Bubelienė – psichologo asistentė
5. Alma Tiškutė – specialioji pedagogė
6. Klemensas Jaraminas – mokytojas

Vaiko gerovės komisijos posėdžio grafikas 2017 m. m.

Posėdžio Nr.
   Posėdžio data Posėdžio laikas Posėdžio vieta
1. 2017 m. sausio 18 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
2. 2017 m. vasario 22 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
3. 2017 m. kovo 29 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
4. 2017 m. balandžio 26 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
5. 2017 m. gegužės 24 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
6. 2017 m. birželio 07 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
7. 2017 m. rugpjūčio 30 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
8. 2017 m. rugsėjo 13 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
9. 2017 m. spalio 11 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
10. 2017 m. lapkričio 29 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
11. 2017 m. gruodžio 20 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys

Patvirtinta Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu.


MKV įsivertinimo grupė

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė kasmet aptaria ir sudaro iliustracijas, apklausų anketas, analizuoja anketų duomenis, juos apdoroja ir pateikia išvadas, rekomendacijas.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės narių sąrašas 2017 – 2018 m. m.