Darbo grupė

Vaiko gerovės komisija
Komisijos pirmininkė – mokytoja Ona Kesminienė
Komisijos sekretorė – mokytoja Stefanija Jonauskienė
Komisijos nariai:
1. Virginija Tupikaitė – Jasutienė – l. e. p. direktorė
2. Vitalija Pocienė – sveikatos priežiūros specialistė
3. Audrė Kristinaitytė – Mamedova – socialinė pedagogė
4. Lina Bubelienė – psichologo asistentė
5. Alma Tiškutė – specialioji pedagogė
6. Lina Pučkorienė – mokytoja

Vaiko gerovės komisijos posėdžių grafikas 2018 m. 

Posėdžio Nr.
   Posėdžio data Posėdžio laikas Posėdžio vieta
1. 2018 m. sausio 17 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
2. 2018 m. vasario 21 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
3. 2018 m. kovo 28 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
4. 2018 m. balandžio 25 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
5. 2018 m. gegužės 23 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
6. 2018 m. birželio 06 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
7. 2018 m. rugpjūčio 29 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
8. 2018 m. rugsėjo 12 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
9. 2018 m. spalio 10 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
10. 2018 m. lapkričio 28 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys
11. 2018 m. gruodžio 12 d. 14.40 val. Mokytojų kambarys

Patvirtinta Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu.


MKV įsivertinimo grupė

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė kasmet aptaria ir sudaro iliustracijas, apklausų anketas, analizuoja anketų duomenis, juos apdoroja ir pateikia išvadas, rekomendacijas.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės narių sąrašas 2018 – 2019 m. m.