Mokyklos istorija


1975 m.  rugsėjo 1 d. buvo įkurta Mažeikių 3-oji vidurinė mokykla. Mokslo metų pradžioje buvo 27 klasių komplektai, kuriuose mokėsi 826 mokiniai. Dirbo 42 mokytojai ir 18 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Tais metais mokykla dar neturėjo baigiamosios abiturientų klasės. Didesnė dalis mokytojų atėjo iš uždaromos miesto aštuonmetės mokyklos ir kitų dviejų vidurinių mokyklų. Mokiniai taip pat susirinko iš visų miesto mokyklų. Kiekvienais mokslo metais mokykloje didėjo mokinių ir mokytojų skaičius. Po ketverių darbo metų (1979–1980 mokslo metais) jau buvo 44 klasės, jose mokėsi 1478 mokiniai, dirbo 75 mokytojai. Tais pačiais metais dalis 6 – 7 klasių turėjo mokytis antroje pamainoje. Po dvejų metų mokinių skaičius peršoko du tūkstančius, o 1984–1985 mokslo metais turėjo daugiausia mokinių. Mokėsi 2704 mokiniai, dirbo 138 mokytojai.

Pirmasis mokyklos direktorius 1975 – 1990 m. Vytautas Rimiškis.
Antrasis mokyklos direktorius 1990 – 1993 m. Algimantas Bajarūnas.
Nuo 1994 m. iki 2016 m. mokyklai vadovavo  Birutė Liutkuvienė. Nuo 2016 m. gruodžio mėn. vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui l. e. direktorės pareigas Virginija Tupikaitė-Jasutienė.

1997 m. sukurta mokyklos vėliava, ženklas ir himnas. Ženklą sukūrė mokinė Raminta Prialgauskaite, o himno žodžius ir muziką – mokytojos Dona Jaugiene ir Zita Sukuriene.