Viešieji pirkimai, finansinės ataskaitos

2017 metų vešieji pirkimai

2017 metų skelbimas apie pirkimą
Numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2017 m.

2017 metų finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas I ketvirčio 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita I ketvirčio 2017 m.

Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirčio 2017 m.

2016 metų finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas IV ketvirčio 2016 m.

Finansinės būklės ataskaita IV ketvirčio 2016 m.

Veiklos rezultatų ataskaita IV ketvirčio 2016 m.

Aiškinamasis raštas III ketvirčio 2016 m.

Finansinės būklės ataskaita III ketvirčio 2016 m.

Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirčio 2016 m.

Aiškinamasis raštas II ketvirčio 2016 m.

Finansinės būklės ataskaita II ketvirčio 2016 m.

Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirčio 2016 m.

Aiškinamasis raštas I ketvirčio 2016 m.

Finansinės būklės ataskaita I ketvirčio 2016 m.

Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirčio 2016 m.

2016 metų vešieji pirkimai

2016 metų skelbimas apie pirkimą
Numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas

2015 metų finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas IV ketvirčio 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita IV ketvirčio 2015 m.
Veiklos rezultatų ataskaita IV ketvirčio 2015 m.

Aiškinamasis raštas III ketvirčio 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita III ketvirčio 2015 m.
Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirčio 2015 m.

Aiškinamasis raštas II ketvirčio 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita II ketvirčio 2015 m.
Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirčio 2015 m.

Aiškinamasis raštas I ketvirčio 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita I ketvirčio 2015 m.
Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirčio 2015 m.

2015 metų vešieji pirkimai

Mažos vertės viešųjų pirkimų suvestinė 2015 m.
Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės
Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės