Viešieji pirkimai, finansinės ataskaitos

2021 metų viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planas 2021 m.

2020 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirčio 2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys II ketvirčio 2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys III ketvirčio 2020 m.

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirčio

Biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirčio

Biudžeto vykdymo ataskaitos III ketvirčio

Metinė biudžeto vykdymo ataskaita

2019 metų viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planas 2019 m.

Pirkimo plano tikslinimas 2019

2018 metų viešieji pirkimai

Numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2018 m.

2017 metų viešieji pirkimai

2017 metų skelbimas apie pirkimą
Numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2017 m.

2017 metų finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.

Aiškinamasis raštas III ketvirčio 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita III ketvirčio 2017 m.

Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirčio 2017 m.

Aiškinamasis raštas II ketvirčio 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita II ketvirčio 2017 m.

Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirčio 2017 m.

Aiškinamasis raštas I ketvirčio 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita I ketvirčio 2017 m.

Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirčio 2017 m.