Ugdymas karjerai

KUO BŪSI UŽAUGĘS?

…Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
(L. Donskis)


Nuo 2012 m. gruodžio mėnesio Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-V-01-002.

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turėtų padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.


Mokinių ugdymo karjerai modelio integracija


Ugdymą karjerai koordinuoja Lina Bubelienė

Dėl konsultacijų prašome kreiptis iš anksto tiesiogiai

(2.11 kab.) arba el. paštu lina.bubeliene@sodumokykla.lt