Ugdymo organizavimas

Ugdymo proceso organizavimo trukmė 2016 – 2017 m. m.

Mokslų metų kalendorius


Klasė 5 6 7 8 9 10
Mokslo metų pradžia /
Ugdymo proceso pradžia
09-01
 Pusmečių trukmė 1-asis 2016-09-01 – 2017-01-20
2-asis 2017-01-23 – 2017-06-02
Rudens atostogos       10-31 – 11-04
Žiemos (Kalėdų) atostogos       12-27 – 01-06
Žiemos atostogos       02-17
Pavasario (Velykų) atostogos       04-10 – 04-14
Ugdymo proceso pabaiga  05-30      06-02
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis  32      34
Vasaros atostogos  06-01 – 08-31      06-05 – 08-31

5 klasių mokiniams per mokslo metus skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos (po 5 mokymosi dienas 2 kartus per mokslo metus).


Atostogos prasideda      
  Atostogos baigiasi        
vasario 10 d. vasario 17 d.
balandžio 03 d.    balandžio 10 d.

Jei oro temperatūra -20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant -25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Mokykla sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo priima iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją.