Ugdymo organizavimas

Ugdymo proceso organizavimo trukmė 2022 – 2023 m. m.

 


Klasė 5 6 7 8 9 10
Mokslo metų pradžia /
Ugdymo proceso pradžia
09-01
 Pusmečių trukmė 1-asis 2022-09-01 – 2023-01-31
2-asis 2023-02-01 – 2023-06-22
Rudens atostogos     10-31 – 11-04
Žiemos (Kalėdų) atostogos     12-27 – 01-06
Žiemos atostogos     02-13 – 02-17
Pavasario (Velykų) atostogos     04-11 – 04-14
Vasaros atostogos     06-23 – 08-31

Jei oro temperatūra -20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant -25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Mokykla sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo priima iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją.