Ugdymo organizavimas

Ugdymo proceso organizavimo trukmė 2020 – 2021 m. m.

Mokslų metų kalendorius


Klasė 5 6 7 8 9 10
Mokslo metų pradžia /
Ugdymo proceso pradžia
09-01
 Pusmečių trukmė 1-asis 2020-09-01 – 2021-01-21
2-asis 2021-02-01 – 2021-06-23
Rudens atostogos       10-26 – 10-30
Žiemos (Kalėdų) atostogos       12-23 – 01-05
Žiemos atostogos       02-15 – 02-19
Pavasario (Velykų) atostogos       04-06 – 04-09
Vasaros atostogos      06-25 – 08-31

Jei oro temperatūra -20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant -25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Mokykla sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo priima iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją.