Ugdymo organizavimas

Ugdymo proceso organizavimo trukmė 2017 – 2018 m. m.

Mokslų metų kalendorius


Klasė 5 6 7 8 9 10
Mokslo metų pradžia /
Ugdymo proceso pradžia
09-01
 Pusmečių trukmė 1-asis 2017-09-01 – 2018-01-19
2-asis 2018-01-20 – 2018-06-15
Rudens atostogos       10-30 – 11-03
Žiemos (Kalėdų) atostogos       12-27 – 01-03
Žiemos atostogos       02-19 – 02-23
Pavasario (Velykų) atostogos       04-03 – 04-06
Vasaros atostogos      06-16 – 08-31

Jei oro temperatūra -20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant -25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Mokykla sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo priima iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją.