Laisvos darbo vietos

Skelbimas: chemijos mokytojo pareigoms užimti

Mažeikių Sodų pagrindinei mokyklai
Reikalingas(a) chemijos mokytojas(a)
Darbo pobūdis: mokyti 8 – 10 kl. mokinius
Darbo krūvis – 10 kontaktinių valandų
Darbo sutarties rūšis – neterminuota
Išsilavinimas: aukštasis universitetinis
Papildomi sugebėjimai: Chemijos mokytojo darbo patirtis; darbo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais; iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose, projektuose.

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentų pateikimas iki 2017 m. rugpjūčio 23 dienos

Adresas: Sodų g. 16, Mažeikiai
Telefonas pasiteiravimui: 8-443-20325
El. paštas.: sodusekretore@kli.lt

 Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą;
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
  7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Atranka (pokalbis) vyks 2017 m. rugpjūčio 24 dieną.

Pretendentai dokumentus skelbime pristato nurodytu adresu asmeniškai arba siunčia elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui

                                 L. e. direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Tupikaitė – Jasutienė