Laisvos darbo vietos

Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla atrankos būdu priima į neterminuotą darbą geografijos mokytoją.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
  • atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentas dokumentus pristato iki 2018 m. birželio 20 d. adresu Sodų g. 16, Mažeikiai, el. paštas sodusekretore@kli.lt , siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Atranka numatoma 2018 m. birželio 21 d. 11 val.

 Pretendentų pateikti dokumentai registruojami mokyklos raštinėje.