2016-2017 mokslo metų klasių auklėtojai

Klasė Klasių auklėtojai
5a Jurgita Niuniavienė, dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja;
6a Ona Kesminienė, matematikos mokytoja metodininkė;
6b Ona Kesminienė, matematikos mokytoja metodininkė;
7a Jūratė Terasienė, muzikos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam (papildomam) ugdymui;
8a Laima Mazilinienė, matematikos mokytoja metodininkė;
8b Elena Mikulskienė, dailės mokytoja metodininkė;
9a Regina Satkūnienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja;
9b Alina Palapienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;
10a Laimutė Krapauskienė, rusų ir vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja;
10b Laima Vaičiūnienė, matematikos mokytoja metodininkė.