Vizija, Misija, Filosofija

VIZIJA

Bendradarbiavimui jungianti mokyklos bendruomenę, ugdymo procese išskirtinį dėmesį skirianti sėkmingam ugdymo programų įsisavinimui ir pagalbai mokiniui.


MISIJA

Mokykla, teikianti kokybišką pagrindinį bei suaugusiųjų pagrindinį išsilavinimą, bendradarbiaudama su mokinio šeima, padedanti kiekvienam mokiniui įgyti maksimalius gebėjimus, padedanti atsakingai pasirinkti gyvenimo kelią, išsiugdyti bendražmogiškas vertybes ir socialinius įgūdžius.


FILOSOFIJA

Mokykla kiekvienam, besimokančiam ir dirbančiam, vieta atrasti, atskleisti ir įprasminti save.