Savivalda

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkėOna Kesminienė


Mokyklos tarybos nariai

Mokytojai Tėvai Mokiniai
Virginija Tupikaitė – Jasutienė
Palmyra Česnauskaitė Brigita Ančerevičiūtė
Klemensas Jaraminas
Simona Kolbergienė
Nedas Garalis
Daiva Jasienė Vaida Baldauskienė
Irma Bukauskaitė
Lina Pučkorienė Daina Ruikienė
Armanda Sakalauskaitė
Aksana Lotužienė
Ilona Bukauskienė
Roberta Kinčinaitė
Vladas Šulcas
Ingrida Andriuškevičienė
Deimantė Lukošiūtė
Ona Kesminienė Simona Laucevičienė
Aistė Bachmutskytė

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba
Mokytojų tarybos posėdžių grafikas 2018 m.


Metodinė taryba

Metodinė taryba

Metodinės tarybos narių sąrašas 2017 – 2018 m. m.
1. Jūratė Terasienė – metodinės tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam (papildomam) ugdymui,
2. Laima Mazilinienė – matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
3. Laimutė Švažaitėlietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
4. Vladas Šulcaskūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas,
5. Laima Mazilinienė – klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,
6. Janina Pukelienė rusų ir vokiečių kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
7. Alma Jokšienėgamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
8. Klemensas Jaraminas dorinio ugdymo ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkas,
9. Lina Bubelienėtechnologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
10. Santa Juškevičienėanglų kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė.   

Metodinės tarybos veiklos planas, tikslai ir uždaviniai


Mokinių komitetas

Mokinių komiteto 2017 – 2018 m. m. veiklos planas

Mokinių komitetas

 Mokyklos mokinių prezidentė  8a klasės mokinė Irma Bukauskaitė

Nr. Mokinių komiteto nariai
Klasė
1. Roberta Kinčinaitė
8a
2. Verena Kazragytė
8a
3. Beata Abelkytė
8a
4. Deimantė Šliupaitė
8a
5. Simona Pocevičiūtė
8a
6. Girmantė Berenytė
8a
7. Laura Bičkutė
7a
8. Brigita Ančerevičiūtė
7a
9. Samanta Misiulytė
7a
10. Miglė Mileškaitė
7a
11. Kamilė Mendelytė
6a
12. Erika Jarašiūnaitė
5a
13. Gabrielė Dabrickaitė
5a

1