Biblioteka, skaitykla

Biblioteka ir skaitykla yra įsikūrusi mokyklos 1 – ame aukšte. Biblioteka – 1.10 kab. Skaitykla – 1.11 kab.
Bibliotekoje dirba bibliotekos vadovė – Ilona Dvarionienė.
Skaitykloje dirba bibliotekininkė – Eglė Jokubauskienė.


Bibliotekos nuostatai
Naudojimosi biblioteka taisyklės
Naudojimosi skaitykla tvarka


Bibliotekos fonde yra sukaupta apie 12138 leidinių ir 22413 vadovėlių. Skaitykloje yra 31 darbo vieta, iš kurių 6 yra kompiuterizuotos, yra kopijavimo aparatas, sukaupta informacinė literatūra, prenumeruojami rajoniniai laikraščiai, kaupiamas informacinis segtuvas „Apie mus spaudoje…“. Skaitykloje sukaupta po vieną komplektą 5 – 10 klasių vadovėlių fondas.Mokiniams vadovėliai yra perkami už mokinio krepšelio ir valstybės biudžeto skirtas lėšas. 5 – 10 klasių mokiniai yra aprūpinami vadovėliais pilnai. Papildomos lėšos iš moksleivių, vadovėlių įsigijimui, nėra renkamos. Pratybų sąsiuviniais mokiniai apsirūpina patys, nes už moksleivio krepšelio lėšas jų pirkti negalima. Mokymo priemonėmis (uždavinynais, mokomosiomis kompiuterinėmis ir audio priemonėmis) yra aprūpinami mokomųjų dalykų kabinetai. Praradus arba sugadinus vadovėlį moksleivis atsiskaito tokiu pat pačiu arba bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu vadovėliu.

Bibliotekininkės, palaikydamos glaudžius ryšius su lietuvių kalbos mokytojais ir klasių vadovais, pagrindinį dėmesį skiria skaitytojų pritraukimui į biblioteką, skatina mokinių domėjimąsi knyga ir skaitymu, ugdo mokinių gebėjimą rasti, atrinkti tinkamą ir kokybišką informaciją elektroniniuose šaltiniuose. Bibliotekoje ruošiamos parodos valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, rašytojų, žymių žmonių jubiliejams paminėti. Svarbiausias bibliotekos organizuojamas renginys yra Tarptautinė Vaikų knygos dienos šventė. Šios šventės metu yra renkamas, jau tradicija tapęs, geriausių skaitytojų penketukas, geriausiai skaitanti klasė.


2015 – 2016 m.m. geriausiai skaitanti klasė – 5b kl.
2015 – 2016 m.m. geriausių skaitytojų penketukas:

Justas Plikusas 5a kl.
Brigita Ančerevičiūtė 5kl.
Akvilė Gabalytė 5b kl.
Gytautė Gerulskytė 6a kl.
Gabrielė Jokubauskaitė 6a kl.