Biblioteka, skaitykla

Biblioteka ir skaitykla yra įsikūrusi mokyklos 1-ame aukšte.

Biblioteka – 1.10 kab. Skaitykla – 1.11 kab.

Bibliotekoje ir skaitykloje dirba bibliotekos vadovė – Eglė Jokubauskienė

Bibliotekos ir skaityklos darbo laikas

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 8.30–11.42
Antradienis 8.30–11.42
Trečiadienis 8.30–11.42  
Ketvirtadienis 8.30–11.42
Penktadienis 8.30–11.42  

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami).

Prieššventinę dieną biblioteka dirba viena valanda trumpiau.


Bibliotekos nuostatai
Naudojimosi biblioteka taisyklės
Naudojimosi skaitykla tvarka


Bibliotekos fonde yra sukaupta apie 12138 leidinių ir 22413 vadovėlių. Skaitykloje yra 31 darbo vieta, iš kurių 6 yra kompiuterizuotos, yra kopijavimo aparatas, sukaupta informacinės literatūros, prenumeruojami rajoniniai laikraščiai, kaupiamas informacinis segtuvas „Apie mus spaudoje…“. Skaitykloje sukaupta po vieną komplektą 5 – 10 klasių vadovėlių fondas.Mokiniams vadovėliai yra perkami už mokinio krepšelio ir valstybės biudžeto skirtas lėšas. 5 – 10 klasių mokiniai yra aprūpinami vadovėliais pilnai. Papildomos lėšos iš moksleivių, vadovėliams įsigyti, nėra renkamos. Pratybų sąsiuviniais mokiniai apsirūpina patys, nes už moksleivio krepšelio lėšas jų pirkti negalima. Mokymo priemonėmis (uždavinynais, mokomosiomis kompiuterinėmis ir garso priemonėmis) yra aprūpinami mokomųjų dalykų kabinetai. Praradus arba sugadinus vadovėlį moksleivis atsiskaito tokiu pat arba bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu vadovėliu.