Biblioteka, skaitykla

Biblioteka ir skaitykla yra įsikūrusi mokyklos 1 – ame aukšte. Biblioteka – 1.10 kab. Skaitykla – 1.11 kab.
Bibliotekoje ir skaitykloje dirba bibliotekos vadovė – Laimutė Krapauskienė

Bibliotekos ir skaityklos darbo laikas

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 8.45-12.00    12.30-13.15
Antradienis 7.55-8.55    10.35-11.05    11.50-12.50    14.30-15.00
Trečiadienis 8.45-12.00     12.30-14.15
Ketvirtadienis 7.45-11.00    14.35-15.20
Penktadienis 8.45-12.00    12.30-13.15

Bibliotekos nuostatai
Naudojimosi biblioteka taisyklės
Naudojimosi skaitykla tvarka


Bibliotekos fonde yra sukaupta apie 12138 leidinių ir 22413 vadovėlių. Skaitykloje yra 31 darbo vieta, iš kurių 6 yra kompiuterizuotos, yra kopijavimo aparatas, sukaupta informacinė literatūra, prenumeruojami rajoniniai laikraščiai, kaupiamas informacinis segtuvas „Apie mus spaudoje…“. Skaitykloje sukaupta po vieną komplektą 5 – 10 klasių vadovėlių fondas.Mokiniams vadovėliai yra perkami už mokinio krepšelio ir valstybės biudžeto skirtas lėšas. 5 – 10 klasių mokiniai yra aprūpinami vadovėliais pilnai. Papildomos lėšos iš moksleivių, vadovėlių įsigijimui, nėra renkamos. Pratybų sąsiuviniais mokiniai apsirūpina patys, nes už moksleivio krepšelio lėšas jų pirkti negalima. Mokymo priemonėmis (uždavinynais, mokomosiomis kompiuterinėmis ir audio priemonėmis) yra aprūpinami mokomųjų dalykų kabinetai. Praradus arba sugadinus vadovėlį moksleivis atsiskaito tokiu pat pačiu arba bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu vadovėliu.