Atributika

Mokyklos šūkis

Auginkime ir puoselėkime sodą, kuriame bręstų visapusiškos asmenybės


Mokyklos emblema


Mokyklos himnas
Žodžiai D. Jauginienės. Muzika Z. Sukurienės.

Skuba žingsniai kas rytą
Rasotu taku, kviečiami sidabrinio varpelio
Mokykla, mums šviesiausi namai esi tu.
Visada į tave rasim kelią.

Pr. Mūsų sodai paskęsta balčiausioj pusny,
Mūsų soduos pražysta jaunystė
Ir apsvaigusi kvepiančio vėjo glėby
Išplasnoja kasmet ir sugrįžta.

Čia tikėjimas, meilė, draugystė gyva
Pirmas skrydis ir pirmas kritimas
Tiktai tu, mokykla, išsaugot gali
Amžiais šėlstantį laisvės troškimą.

Pr. Mūsų sodai paskęsta balčiausioj pusny,
Mūsų soduos pražysta jaunystė
Ir apsvaigusi kvepiančio vėjo glėby
Išplasnoja kasmet ir sugrįžta.


Mokyklos vėliava